Welcome To My Blog

The Art of Fine Metalwork and the Art of Empathy and Nonviolent Communication- woven together for you....

Saturday, November 21, 2009

"What the world needs now - is love sweet love" טיפים למתן אמפתיה או


  אמפתיה - מפתח הקסם להבנה,הקלה וחיבור

 
בתי, יסמין ישבה ליד שולחן האוכל כעוסה, לא אוכלת וצועקת. מאמצים שונים לא הצליחו להרגיע עד שאמרתי: אז,יסמין, נשמע שאת ממש צריכה לצעוק עכשיו, נכון?! היא אמרה כן!! ומיד נרגעה.עצם ההתיחסות למה שעובר עליה באותו הרגע, הספיק כדי להרגיע...והיא חזרה לענייניה.

אמפתיה היא איכות מסויימת של חיבור למה שחי בליבו ונפשו של אדם השני באותו הרגע. לתת אמפתיה זה להיות בנוכחות מלאה עם אותו האדם, מבלי להביא לתוך השיחה אינפורמציה מן העבר.סוג של עדות.
 אנחנו יכולים להיות אמפתיים למה שקורה או למה ששמענו באותו הרגע, במילים אחרות, לשקף : " אני רואה שנפלת וקיבלת מכה " או " אני שומעת שאתה רוצה ללכת לגינה עכשיו" או לחילופין לנחש את הרגשות והרצונות של הדובר : "אז, אתה עצוב כי רצית לשחק עם הילד הזה?"

אמפתיה יכולה להיות מילולית ולא מילולית.לאחר ולעצמינו.
בוקר אחד הייתי לחוצה במיוחד וכעסת על עצמי, אז אמרתי לעצמי : "אוף! אני כל כך מתוסכלת! " עצם ההכרה מקלה מרגיעה, מרפאה.

חשוב לי להדגיש : לא תמיד נוכל או אפילו צריך להיות אמפתיים.

למה לנו להיות אמפתיים? כפי שכבר ציינתי קודם,ההקשבה האמפתית מרפאה. היא נותנת לאדם מולנו הרגשה שראינו אותו, לגיטימציה לרגשותיו. היא יוצרת הקלה ומאפשרת לנו לעבור הלאה ביתר קלות. ילדים במיוחד מגיבים נהדר לאמפתיה.

אמפתיה איננה :    הזדהות - "גם לי זה קרה" אמפתיה מתמקדת בבן שיחנו, וסימפטיה והזדהות מחזירים את תשומת הלב אלינו. רחמים - "אוי מסכן שלי....." עלול להתפס כסוג של עליונות שלילה - " מה אתה עושה מזה עניין?" תשאול -  "למה אתה עצוב?" ייעוץ -  לתת פתרונות : "אני חושבת שאתה צריך...." חינוך - "זה קרה כי...." סגירת הנושא - "לא נורא, זה יעבור..."
טיפים למתן אמפתיה 

    להתחיל את המשפט ב: " אז את/אתה...?" אמפתיה לאחר לעולם לא יכולה להתחיל ב "אני".  סימן שאלה במקום נקודה בסוף משפט - עוזרת ליצור דיאלוג בכך שמשאיר פתח לתשובה מהצד השני. "  אז אתה עצוב כי רצית חיבוק?" להמנע מלומר את המילה "אבל " - מיד הרחקתם את הילדה - ה'אבל' שולל אותה ואת ה 'הבנה' שלכם. גם אם לא דייקתם,המשיכו לנסות,כוון שהכוונה והגישה האמפתית חשובים ועושים את שלהם.
זיכרו: כמו בכל דבר חדש שאנחנו לומדים, אימון ותרגול משפרים את היכולת שלנו. מהניסיון האישי שלי האמפתיה עושה פלאים, כשאני יכולה ובוחרת להשתמש בה.
 

No comments:

Post a Comment